Projelerimiz

AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimleri
AYDEP ÖYS İle Ölçme Ve Değerlendirme Nasıl Yapılır
Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı
AYDEP Öğrenme Yönetim Sistemi Sınav Modülü
KAEÜ \ AYDEP Sınav Esnası
KAEÜ \ AYDEP Sınav Modülü Kullanımı